Sigurnosne vezice, vrećice i naljepnice koriste se za zaštitu od neovlaštenog otvaranja i krađe novca, vrijednosnih papira i ostalih važnih dokumenata.

Pregledajte našu ponudu za odabir oblika zaštite koji Vam najbolje odgovara.