NP Brijuni, Edukacijsko-interpretacijski centar za posjetitelje "Kuća za brodice"