Smješten na najvišem strmcu u Jadranskom moru, na jugoistočnom dijelu Dugog otoka koji se naziva „Stene“, interpretacijsko-edukacijski centar Grpašćak predstavlja ulaganje u Park prirode Telašćica s ciljem unaprjeđenja sustava posjećivanja i edukacije, a sve u svrhu održivog korištenja prirodne baštine.

Nastao kao utvrda u doba Austro-Ugarske, kada je služio kao vojna izvidnica, a zadnje kao vojna radarska postaja Hrvatske vojske sve do 2006. godine kada je ustupljen na korištenje Javnoj ustanovi Parka Prirode Telašćica, interpretacijsko-edukacijski centar Grpašćak ima edukativnu i interpretativnu funkciju s ciljem podizanja svijesti o prirodnim i kulturnim vrijednostima i potrebi njihove zaštite i očuvanja, a jedinstven je primjer prenamjene vojne utvrde u suvremeni interpretacijsko-edukacijski centar. 

U središnjem dijelu utvrde Grpašćak prevladava središnja zgrada ukupne površine od 110 m2 čiji je prostor namijenjen stalnoj muzejskoj izložbi i multifunkcionalnoj „Dvorani dobrog dupina“, a ta dva prostora dijeli pomična pregrada koja ih ovisno o potrebi može spojiti ili odvojiti. 

Stalna muzejska izložba prikazuje vodeno stanište putem interaktivnih izložaka i korištenjem multimedije, biljni i životinjski svijet podmorja, život ljudi na ovom području, povijesne informacije o Austro-Ugarskoj vojnoj izvidnici iz 1911. godine te prirodne i tradicijske vrijednosti Telašćice, a sama tehnološki suvremeno opremljena multifunkcionalna dvorana omogućava organiziranje različitih edukativnih programa, stručnih skupova i sastanaka iz područja djelovanja Parka, ali i najam raznim zainteresiranim suradnicima i institucijama iz područja znanosti, turizma i obrazovanja, koje u ovom specifičnom ambijentu žele organizirati razna događanja i manifestacije.

Foto: Kristijan Toplak