Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine SO

NAMJENA: Sigurnosni ormari namijenjeni za smještaj i čuvanje zapaljivih i lako hlapljivih tekućina. Upotreba ormara predviđena je i uvjetovana “PRAVILNIKOM o zapaljivim tekućinama” (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do6).
1060 x 930 x 465
1955 x 930 x 465
SO-1
SO-2
Poništi
Opis

NAVEDENI PRAVILNIK PROPISUJE SLIJEDEĆE UVJETE: Hermetički zatvorene posude volumena do 20 litara moraju se u pogonima, radionicama, ljekarnama i laboratorijima uskladištavati u posebno za to izgrađenim metalnim ormarima s time da ukupna količina zapaljivih tekućina na smije biti veća od 200 litara. U ljekarnama i laboratorijima mogu se držati zapaljive tekućine u posudama volumena do 20 litara u ukupnom količini do 200 litara i to u prostoriji koja mora ispunjavati uvjete iz člana 214. Metalni ormar mora imat nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor. Metalni ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje 2 m od gorivih dijelova građevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari. Vrata, drugi pokretni dijelovi te police metalnih ormara kao i metalnih ormara za skladištenje posuda sa zapaljivim tekućinama na otvorenom prostoru moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni.

OSNOVNE ZNAČAJKE: Ormari su metalne dvostjenske nepropusne izvedbe s toplinskom izolacijom. Ormari se isporučuju s priključcima za provjetravanje, bez cijevi za provjetravanje. Za model ormara SO cijev za provjetravanje treba biti promjera 31,75 mm. – mehanička brava s ključevima

Model

Vanjske dimenzije VxŠxD (mm)

Težina (kg)

SO-1

1955 x 930 x 465

185

SO-2

1060 x 930 x 465

105

POŠALJI UPIT ZA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU