Sigurnosni ormari za kemikalije KO

0,00 

Težina
230kg
1850 x 1200 x 600
1850 x 630 x 600
Poništi
Opis

NAMJENA: Sigurnosni ormari namijenjeni za smještaj i čuvanje zapaljivih i lako hlapljivih tekućina. Upotreba ormara predviđena je i uvjetovana “PRAVILNIKOM o zapaljivim tekućinama” (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do6).

NAVEDENI PRAVILNIK PROPISUJE SLIJEDEĆE UVJETE:
Hermetički zatvorene posude volumena do 20 litara moraju se u pogonima, radionicama, ljekarnama i laboratorijima uskladištavati u posebno za to izgrađenim metalnim ormarima s time da ukupna količina zapaljivih tekućina na smije biti veća od 200 litara. U ljekarnama i laboratorijima mogu se držati zapaljive tekućine u posudama volumena do 20 litara u ukupnom količini do 200 litara i to u prostoriji koja mora ispunjavati uvjete iz člana 214. Metalni ormar mora imat nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor. Metalni ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje 2 m od gorivih dijelova građevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari. Vrata, drugi pokretni dijelovi te police metalnih ormara kao i metalnih ormara za skladištenje posuda sa zapaljivim tekućinama na otvorenom prostoru moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni.

OSNOVNE ZNAČAJKE: Ormari su metalne dvostjenske nepropusne izvedbe s toplinskom izolacijom. Ormari se isporučuju s priključcima za provjetravanje, bez cijevi za provjetravanje.- mehanička brava s ključevima